Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Back-UPS 500 (beige)

APC Back-UPS 500 (beige)

Kod: 215416

1 013,40 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Back-UPS

APC Back-UPS 500 (beige)
 • APC ,Back-UPS,300 Watts /500 VA,na wejś,ciu ,120V /na wyjś,ciu ,120V, Interface Port USB
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
Typ obudowyTower
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,:165.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 91.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 284.00 ,mm
Waga przesył,ki: 6.95 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 263.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 175.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 357.00 ,mm
Iloś,ć, opakowań,: 2.00
Rozmiary opakowania: 371.00 ,mm
Waga opakowania: 31.50 ,lbs.
Waga6.27 kg
Kolor

Translation

Certyfikaty
Lista cUL, California (CEC) Battery Charger, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 klasa B, Przemył,owe kanadyjskie, UL 1778
Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:

 • Moc wyjś,ciowa: 300W / ,500 VA
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 300W / ,500 VA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 120V
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60Hz +/- 3 Hz
 • Topologia: Zasilanie zapasowe
 • Typ przebiegu: Schodkowa aproksymacja sinusiody
 • Typ gniazda wyjś,ciowego:(3) NEMA 5-15R (Zasilanie zapasowe) , (3) NEMA 5-15R (Ochrona przeciwprzepię,ciowa)

Na wejś,ciu:

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 120V
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
 • Typ gniazda wejś,ciowego: NEMA 5-15P
 • Dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 1.83 ,metry
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym:98 - 140V

Ochrona przed przepieciami i filtracja:

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 480 ,Dż,ule
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
 • Ochrona linii danych: Analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (zł,ą,cze RJ-11)

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 45.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 24.00 ,BTU/godz.

 ,

W zestawie

CD z oprogramowaniem, Klamry do zarzą,dzania przewodami, Kabel USB, Podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 215416
Producent APC
Kod producenta BK500
EAN 731304016304
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje