Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC 1 Year NBD 1P Advantage Plan for Smart-UPS 5K-7K

APC 1 Year NBD 1P Advantage Plan for Smart-UPS 5K-7K

Kod: 274811

2 214,30 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kompleksowe pakiety usł,ugowe, któ,re umoż,liwiają, skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta, zapewniają,cej efektywną, eksploatację, infrastruktury, minimalizację, przestojó,w i zarzą,dzanie kosztami.

  • Wsparcie techniczne ,
    Doś,wiadczeni konsultanci naszego dział,u wsparcia sł,uż,ą, odpowiedziami na pytania. Klient moż,e wię,c spać, spokojnie, wiedzą,c, ż,e w razie problemó,w pomoc jest w zasię,gu rę,ki.
  • Wliczone koszty pracy i podró,ż,y ,
    W wię,kszoś,ci umó,w serwisowych uwzglę,dnione są, koszty przejazdó,w i robocizny. Informacje o konkretnej usł,udze zawiera opis prac.
  • Wraz z czę,ś,ciami ,
    Czę,ś,ci zamienne są, uwzglę,dnione w niektó,rych umowach serwisowych. Informacje o konkretnej usł,udze zawiera opis prac.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 274811
Producent APC
Kod producenta WADVPLN1P-SU-05
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje