Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

AKG AKG Y16 CZARNE

AKG AKG Y16 CZARNE
125,27 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sł,uchawki douszne AKG Y16 pozwalają, przekształ,cić, czas w podró,ż,y w dobre okazje do sł,uchania muzyki na wiele sposobó,w, sprawiają,c, ż,e zacierają, się, granice mię,dzy rozrywką, i pracą,.
Niektó,re urzą,dzenia okazują, się, nie do zastą,pienia. Podobnie jest w przypadku sł,uchawek AKG Y16, któ,re niedł,ugo zechcesz nosić, zawsze i wszę,dzie. Sł,uchawki zawsze dotrzymają, Ci kroku i są, doskonał,ym uzupeł,nieniem innych mobilnych urzą,dzeń,. Mikrofon wbudowany w przewó,d sł,uchawkowy i funkcje zdalnej regulacji zapewnią, Ci peł,ną, kontrolę,. Odbierz poł,ą,czenie lub powró,ć, do swojej ulubionej piosenki bez tracenia ani jednego bitu.
Dla zapewnienia bezpiecznego transportu został,y wyposaż,one w wygodny pokrowiec –, chociaż, nie musisz ich wcale zdejmować,. Pozostań, w doskonał,ej ł,ą,cznoś,ci ze swoim ś,wiatem dź,wię,ku, szczegó,lnie jeś,li duż,o podró,ż,ujesz. Model AKG Y16 potrafi speł,nić, najwyż,sze oczekiwania, z jakimi moż,e być, kojarzona marka AKG, znana z innowacyjnych rozwią,zań, dź,wię,kowych. Sł,uchawki AKG Y16 bę,dą, naturalnym wyborem dla każ,dego, kto poszukuje przenoś,nego sprzę,tu audio w technologii AKG charakteryzują,cego się, maksymalną, wygodą, uż,ytkowania i jakoś,cią, dź,wię,ku.

Pozostają, na swoim miejscu bez wzglę,du na to, co robisz, a przy tym dostarczają, znakomitego brzmienia –, zyskujesz funkcje zdalnej regulacji, wbudowany mikrofon oraz ulepszoną, technologię, reprodukcji niskich tonó,w.
Pozwó,l sobie doś,wiadczyć, nieskoń,czonych moż,liwoś,ci odsł,uchu, zakł,adają,c parę, miniaturowych, niezwykle wygodnych i lekkich sł,uchawek dousznych, aby wkró,tce się, przekonać,, ż,e ż,aden powó,d nie jest wystarczają,co waż,ny, aby je zdją,ć,. Czy to w pracy, czy podczas zabawy, sł,uchawki AKG Y16 w peł,ni zgrają, się, z Twoimi potrzebami –, dostarczają,c najwyż,szej przyjemnoś,ci, jaką, moż,e oferować, muzyka, i pozwalają,c Ci kontynuować, pracę, bez przeszkó,d.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)17 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)23 kHz
Czułość93 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga5 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 940866
Producent AKG
Kod producenta AKG Y16 CZARNE
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.akg.com
Recenzje