Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Abbyy C-PEN 3.0 Translation bundle

Abbyy C-PEN 3.0 Translation bundle
365,25 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

C-Pen umoż,liwia skanowanie tekstó,w i liczb. Edytory teksu, programy-klienci poczty elektronicznej, oprogramowanie biznesowe i przeglą,darki internetowe to tylko niektó,re przykł,ady oprogramowania, z któ,rymi wspó,ł,pracuje urzą,dzenie. C-Pen daje moż,liwoś,ć, gromadzenia tekstó,w z ksią,ż,ek, magazynó,w, dokumentó,w, faktur itp. Dzię,ki przeskanowaniu ich z uż,yciem C-Pen tekst zostaje umieszczony dokł,adnie w wybranym przez miejscu . Wystarczy umieś,cić, kursor w ulubionej aplikacji i rozpoczą,ć, skanowanie przy uż,yciu urzą,dzenia C-Pen.

Zastosowanietekst (OCR)
Układ optyczny0
Rozdzielczość optyczna

Wielkoś,ć, czcionki: 5-22 points

Rozdzielczość interpolowana0
Szybkość skanowania

Do: 15 cm/s

Głębia kolorów0
Głębia odcieni szarości0
InterfejsUSB
Przyciski funkcyjne0
Dołączone oprogramowanie

Oprogramowanie do tł,umaczeń, PROMT

Wymiary

130 x 18 x 32 mm

Zawartość zestawu

- Cyfrowy skaner C-Pen 3.0
- Kabel USB
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Kod licencyjny PROMT Home Office 365, waż,ny przez 1 rok
- Oprogramowanie konieczne do pobrania:
- C-Pen Core software for Windows
- C-Pen Core software for MAC OSX 10.6-10.8
- C-Pen Core software for MAC OSX 10.9-10.10

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 888219
Producent Abbyy
Kod producenta C-PEN 3.0 Translation bundle
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.abbyy.com
Recenzje