Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

A4 Tech Mysz Bloody V3m USB

A4 Tech Mysz Bloody V3m USB

Kod: 498062

89,37 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Bloody V3m to doskonał,a mysz gamingowa, wyposaż,ona w precyzyjny sensor optyczny o regulowanej rozdzielczoś,ci 100-3200 DPI.
Kró,tki czas odpowiedzi wynoszą,cy zaledwie 1ms.
Czas ż,ycia gł,ownych przyciskó,w to aż, 10 milionó,w klikó,w. Mysz z profilowana dla osó,b praworę,cznych.
Gryzoń, od swojej standardowej wersj wyró,ż,nia się, zwię,kszają,cymi poslizg metalowymi ś,lizgaczami o zwię,kszonej wytrzymał,oś,ci.

Produkt z nie odblokowanym Core3.
Moż,liwoś,ć, odblokowania dodatkowych funkcji poprzez stronę, www.bloody.tw

Liczba przycisków8
Liczba rolek1
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
ZasilanieUSB 5V
Pozostałe parametry

- Rozdzielczoś,ć, CPI / DPI: 100-3200
- Liczba przyciskó,w: 8
- Zestaw cię,ż,arkó,w: Nie
- Oprogramowanie: Oscar Mouse Editor (po odblokowaniu Core3)
- Czę,stotliwoś,ć, pró,bkowania: 125-1000 Hz
- Zmiana koloró,w w ró,ż,nych trybach DPI: Tak
- Dł,ugoś,ć, przewodu: 1,8 m
- Zgodnoś,ć, z systemami operacyjnymi: Windows 2000,Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Ś,lizgacze: metalowe ś,lizgacze: 10 krotnie trwalsze i 20% szybsze

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 498062
Producent A4 Tech
Kod producenta A4TMYS43980
EAN 4711421902779
Strona www http://www.a4tech.com
Recenzje