Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

A4 Tech Klawiatura Bloody B640 A4TKLA44496

A4 Tech Klawiatura Bloody B640 A4TKLA44496

Kod: 754787

397,19 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Bloody B640 to nowa pereł,ka firmy A4TECH.
Już, podczas pierwszego spojrzenia klawiatura wyró,ż,nia się, agresywnym, poż,ą,danym wyglą,dem, idealnym dla zapalonych graczy.
Bloody B640 wykonano tylko i wył,ą,cznie z najlepszej jakoś,ci materiał,ó,w, wyczuwalnych już, podczas pierwszego kontaktu.
Mechaniczna klawiatura B640 posiada solidne, najwyż,szej jakoś,ci mechaniczne „,czarne”, przeł,ą,czniki, dla wielu znane jako „,Cherry MX BLACK”,. Są, to typowo gamingowe przyciski. Dają, uczucie peł,nej gł,adkoś,ci ruchu podczas peł,nego wciś,nię,cia. Szczegó,lne uznanie znajdą, w nich osoby grają,ce w gry RTS, gdzie potrzebne jest szybka reakcja.
Jest to ró,wnież, najcichszy typ klawiszy jaki znajdziemy wś,ró,d klawiatur mechanicznych.

Zadbano ró,wnież, o porzą,dnie podś,wietlane przyciski, któ,re moż,na w prosty sposó,b regulować, w zakresie 3 poziomó,w jasnoś,ci.
Aby zapobiec przypadkowemu wciś,nię,ciu innego przycisku niż, zamierzamy producent zaopatrzył, klawisze w delikatne ranty co przytrzyma trwale nasz palec na wybranym przycisku.
Urzą,dzenie moż,na ró,wnież, pochwalić, za bł,yskawiczny czas reakcji wynoszą,cy 1 milisekundę, z moż,liwą, szybkiej dezaktywacji do 18 milisekund. Urzą,dzenie moż,e być, prawie niesł,yszalne dzię,ki moż,liwoś,ci wykorzystania zawartych w zestawie silikonowych podkł,adek redukują,cych hał,as. Urzą,dzenie posiada jeszcze wiele przydatnych cech tj.: Funkcję, Gamingową,, dzię,ki któ,rej moż,emy dezaktywować, przycisk Windows. Funkcję, AUTO-Shot zapewniają,cą, automatyczne klikanie w przycisk. TURBO-Shot sł,uż,ą,ca do cią,gł,ego klikania przycisku i jego przytrzymania.

Moż,liwoś,ć, samodzielnego zaprogramowania dwó,ch wariantó,w klawiszy, któ,re mają, zostać, podś,wietlone.
A4Tech Bloody został, zaopatrzony z bardzo przydatną, i uniwersalną, podpó,rkę, pod nadgarstek oraz regulowane stopki zakoń,czone antypoś,lizgową, gumą,. Przewó,d zasilania dostał, dodatkowe wzmocnienie w postaci oplotu ze sznurkowego materiał,u w kolorach ferii Bloody.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary

40 x 30 x 3 cm.

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 754787
Producent A4 Tech
Kod producenta A4TKLA44496
EAN 4711421916219
Strona www http://www.a4tech.com
Recenzje